Çevre Politikası

RVM Systems, Depozito İade Sistemi (DİS) bulunan pazarlar ile dünya genelindeki diğer pazarlara, depozito iade makinesi ve yüksek hızlı sayma üniteleri sunan ana tedarikçidir.

RVM Systems'ın geniş kapsamlı bağımsız ve modüler özelleştirilebilir depozito iade makinelerini içeren ürün yelpazesi bulunmaktadır. RVM Systems iş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkiyi minimize etme konusunda sektörümüzde lider rol oynamaya kararlıdır.

Bu politika BS 8555:2003 Çevre Yönetim Sistemleri gerekliliklerine uygun olarak oluşturulmuştur. Gelişmiş çevre performansı hakkındaki amaçlarımızı ve kararlılığımızı açıklamaktadır.

RVM Systems aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmeye gayret eder:

 • Çevre performansımızı sürekli olarak iyileştirmek ve çevre yönetimi prosedürlerini ve en iyi uygulamaları tüm ticari faaliyetlerimize entegre etmek.
 • Şirket faaliyetlerinin çevresel etkisini sürekli izlemek ve aktif olarak azaltmak.
 • Özellikle atık üretimini minimize ederek ve atık ve geri dönüşüm sektörü için pazar geliştirmeye hız vererek kaynakları daha verimli kullanmak.
 • Sürdürülebilir satın alma seçenekleri geliştirmek, uygulamak ve özendirmek.
 • Gündelik faaliyetlerde enerji ve su kullanımını minimize etmenin yollarını aramak.
 • CO2 emisyonu düzeylerini ve kirletici faktörleri azaltmak ve atık yönetimini iyileştirmek ile CO2 azaltımı arasında kritik bağlantıları kurmak.
 • Seyahatleri ve CO2 emisyonlarını azaltmak için telemetri / İnternet telefon hizmetleri ve VOIP teknolojisi kullanmak.
 • Atıkları asgari seviyeye indirmeyi, yeniden kullanmayı ve geri dönüşümü özendiren atık yönetimi prosedürlerini benimsemek ve yönetmek.
 • Bu seçenekler uygulanamaz olduğunda, atıklarımızın usulüne uygun şekilde elleçlenmesini ve çevre üzerinde en az etkisi olacak şekilde bertaraf edilmesini temin edeceğiz.
 • İlgili tüm çevre mevzuat ve tüzüklerinin lafzına ve ruhuna uymak.
 • Sermaye projelerinin ve ortaklıkların kapsamını belirleme konusunda çevresel etkileri daha geniş anlamda dikkate almak.
 • Kurumun çevre standartlarının önemini vurgulamak ve kurum içinde olduğu kadar başlıca paydaşları, ortakları, tedarikçileri ve müşterileri en iyi çevre uygulamalarına özendirmek.

Bu politikanın başarıyla yürütülmesi aşağıdakileri kapsayacaktır:

 • Çevre politikalarımızın ve performansının, şirketimiz faaliyetleri ve hedefleri uyarınca yıllık olarak gözden geçirilmesi ve kaynakların etkin kullanılması ve iyileştirilmesi için tahsis edilmesi.
 • Çevre konusunda hedefler belirlenmesi ve bunların izlenmesi.
 • Ekolojik ayak izimizin azaltılması.
 • İstendiği durumda politikamızın kamuoyunca gözden geçirilmesinin sağlanması.
TOP